8. mar, 2023

Video: Risku pārvaldības konference | Darbības nepārtrauktības risku vadība

Uzņēmumu darbības nepārtrauktību apdraud dažādi iespējamie riski – militārie konflikti, klimata pārmaiņas, kiberuzbrukumi, globālas pandēmijas u.c. apdraudējumi. Nesenie globālie notikumi parāda, ka šāda risku iestāšanās iespējamība var kļūt un arī kļūst par realitāti. Lai pienācīgi sagatavotos iespējamai ārkārtas situācijai, uzņēmumiem ir jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāns – kas, ja atbilstoši sagatavots, kļūst par efektīvu rīku risku un ārkārtas situāciju vadībai. Tāpēc trešajā Risku pārvaldības konferencē plānots pievērst uzmanību tieši darbības nepārtrauktības, incidentu un krīžu vadībai Latvijas uzņēmumos.  

Ikgadējo Risku pārvaldības konferenču mērķis ir veicināt risku pārvaldības praksi Latvijas uzņēmumos, daloties praktiskā pieredzē par risku pārvaldības sistēmas izveidi, risku identificēšanu, novērtēšanu un vadīšanu. Riski ir neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa. Pilnīga izvairīšanās no tiem nav iespējama, tādēļ atbilstoša risku pārvaldība kļūst arvien aktuālāks uzņēmumu vadības dienaskārtības jautājums.

Aicinām iepazīties ar ekspertu skatījumu kā identificēt un novērtēt riskus, efektīvi vadīt pārmaiņas un ieraudzīt izaugsmes iespējas.

 • Edvards Grasis, KPMG Riska konsultāciju direktors
  Darbības nepārtrauktības riski un darbības nepārtrauktības plāns kā rīks šo risku vadībai

Prezentācija

 • Vadims Frolovs, Swedbank valdes loceklis, Klientu servisa pārvaldes vadītājs

Krīzes vadības atziņas

Prezentācija

 • Māris Vainovskis, Eversheds Sutherland Bitāns vecākais partneris
  Uzņēmuma vadības loma darbības nepārtrauktības nodrošināšanā, normatīvais regulējums un ar to saistītie iespējamie riski

Prezentācija
Darījuma partnera pārbaudes veidlapa

 • Jānis Vanags, "Repharm" valdes loceklis, ārkārtas situāciju eksperts 

Krīzes un kļūdas – virzītājspēks jaunai stratēģijai un pārmaiņām

Prezentācija

Paneļdiskusija

 • Jānis Krops, Swedbank mediju attiecību vadītājs
 • Elīna Salava, Starptautiskās lidostas "Rīga" padomes locekle
 • Ilze Opmane-Jēgere, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes locekle
 • Rinalds Sluckis, Digital Mind valdes priekšsēdētājs
 • Guntis Āboltiņš-Āboliņš, BERERIX izpilddirektors
 • Mārcis Vilcāns, Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors

Konferenci organizēja Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts, Swedbank Latvija, KPMG Latvija un Eversheds Sutherland Bitāns.