Kas ir 9 eneagrammas tipi un kā tie var palīdzēt komandas veidošanā?

Eneagramma ir viens no senākajiem personības izpētes instrumentiem, kas var palīdzēt labāk saprast cilvēku rīcību un rīcības motīvus, kā arī dziļāk ieskatīties sevī.

Tas ir arī lielisks rīks, kas var palīdzēt vadītājiem un uzņēmējiem komandas veidošanā un cilvēku potenciāla izmantošanai labākā veidā.

Vārds “eneagramma” ir cēlies no grieķu valodas: „ennea” nozīmē „deviņi”, bet „gramma” – „figūra”. Ir deviņi dažādi personības tipi jeb musturi, un katram no tiem  raksturīgas noteiktas iezīmes – motivācija rīkoties noteiktā veidā. Katrs cilvēks ir unikāls, tomēr ikvienam ir raksturīgs viens šāds dominējošais musturs. Tā ir kopš agras bērnības veidojusies dziņa, fiksācija jeb prizma, caur kuru cilvēks skatās uz pasauli.

Katru cilvēku ietekmē viņa apkārtējā vide – vecāki, skola, sabiedrība. Šīs ārējās ietekmes kļūst par viņa „iekšējām balsīm”, kas veido viņa raksturu un pārliecību.

ieva-salmanekulikovska.jpg

Pakļaušanos tām cilvēks pieņem kā noteiktu izdzīvošanas stratēģiju, kas palīdz apmierināt viņa pamatvajadzību būt mīlētam un pieņemtam. To iespaidā izveidotais paštēls darbojas kā čaula: no vienas puses, tas pasargā; no otras – ierobežo, neļaujot izmantot visu personības potenciālu. Atklājot savu personības tipu, cilvēks labāk izprot savas rīcības dziļāko motivāciju un to, kas nepieciešams viņa izaugsmei.

Iepazīstieties ar  psihoterapijas un eneagrammas speciālistes Ievas Salmanes–Kuļikovskas skaidrojumu deviņiem eneagrammas tipiem, ko pielietot savai izaugsmei un kas var palīdzēt vadītājiem un uzņēmējiem komandas veidošanā un cilvēku potenciāla izmantošanai labākā veidā.

1. Perfekcionists

Ideālists ar augstiem iekšējiem standartiem un morāles principiem, kurš vēlas ap sevi radīt labāku pasauli. Apveltīts ar augstu atbildības sajūtu, taču jūtīgs pret kritiku. Viņa dzīvi nosaka dziļi sakņota pārliecība, ka viss jāpaveic nevainojami, tādēļ viņš cenšas sevi un arī citus nemitīgi pilnveidot, un tas var izpausties arī kā bieža kritizēšana. Viņam ir grūti ļauties spontānam priekam un kaut uz mirkli aizmirst par saviem pienākumiem. Viņš arī dusmojas, ja tos piemirst citi, taču dusmas atklāti neizrāda, un tās viņā gruzd kā iekšēja neapmierinātība. Pirmā tipa vadītājs vada, rādot savu piemēru visā, skaidri definē uzdevumus, pievērš uzmanību detaļām un vadlīnijām. Pamana kļūdas, trūkumus argumentācijā un vājās vietas plānā. Dažkārt pietrūkst spējas būt elastīgam.

Perfekcionista izaugsmes ceļš

 • Pieņemt savas un citu nepilnības un saprast, ka „gandrīz labi” ne vienmēr ir sinonīms vārdam “slikti”.
 • Mācīties izprast savas emocijas, ko rada paša apspiestās vēlmes un vajadzības.
 • Atvēlēt laiku pilnvērtīgai atpūtai, ļauties priekam un spontanitātei – piemēram, atklājot savas personības radošo pusi.

2. Palīdzētājs

Sirsnīgs, atsaucīgs, izpalīdzīgs un dāsns. Vairāk par visu alkst būt vajadzīgs un atzīts, tādēļ daudz uzmanības un rūpju velta citiem, bieži piemirstot pats sevi. Nespēj atteikt citu cilvēku lūgumiem un izjūt diskomfortu, ja viņa piedāvātā palīdzība tiek noraidīta. Palīdzētājam ir ļoti svarīga citu pateicība; ja viņš to nesaņem, tad jūtas nenovērtēts, un var sadusmoties. Pašam nākas grūti pieņemt palīdzību no citiem. Otrā tipa vadītājiem piemīt lieliska spēja motivēt, atbalstīt, ieklausīties un iedrošināt; viņi ir orientēti uz klientiem un viņu vajadzībām, savstarpējo saišu veidošanu darbinieku starpā, attiecībām. Viņi ir informācijas avots; pārzina visu darba vidē notiekošo, uzņēmuma iekšējo tīklu. Veido kontaktus ar “vērtīgiem” cilvēkiem un nereti apzināti vai neapzināti izvairās no tiem, kuri tādi nav. Var būt grūtības runāt par negatīvo un nepatīkamo.

Palīdzētāja izaugsmes ceļš

 • Atvēlēt laiku pašam sev, lai atskārstu savas vēlmes un vajadzības un tās piepildītu.
 • Mācīties dot, negaidot pretī pateicību, un pieņemt citu sniegto palīdzību, saprotot, ka tā devējam sagādā prieku.
 • Iemācīties pateikt “nē”.

3. Veiksmīgais

Ļoti enerģisks, darbīgs, pašpārliecināts un ambiciozs. Mīl atrasties uzmanības centrā un viegli pielāgojas situācijām, cilvēkiem un apstākļiem, parādot sevi no labākās puses. Veiksmīgais ir pārliecināts, ka cilvēks ir tas, ko viņš dara, – proti, ka šajā pasaulē viss tiek vērtēts pēc sasniegtā, – tādēļ fokusējas uz rezultātu, efektivitāti un veiksmi. Veiksmīgajam ir ļoti svarīgs viņa tēls citu acīs, kā arī tas, ka citi pamana un novērtē viņa veiksmi un sasniegumus. Vadītāji spēj iedvesmot, uzņemties atbildību, aizraut ar savu enerģiju un fokusēties uz mērķu sasniegšanu. Mēdz būt darbaholiķi, nepacietīgi, sacenšas un nemitīgi sevi salīdzina ar citiem. Dažkārt fokusējoties uz mērķi, nepamana detaļas, jo tajās iedziļināties nepietiek laika.

Veiksmīgā izaugsmes ceļš

 • Samazināt tempu un atvēlēt laiku sev, lai ieklausītos savās sajūtās un izprastu tās.
 • Izvērtēt, kuras lietas dzīvē ir patiešām svarīgas un kuras – ne.
 • Saprast, ka cilvēka identitāte nav tikai tas, ko viņš ir paveicis un ko par viņu domā citi, un ka kādu mīl viņa paša, nevis paveiktā dēļ.

4. Individuālists

Jūtīga, radoša, sevī vērsta personība ar intensīvu emociju pasauli un noslieci uz melanholiju. Individuālists koncentrējas uz estētisko, autentisko un citādo, un viņam arī pašam ir svarīgi justies atšķirīgam no citiem un īpašam. Tai pat laikā viņam bieži šķiet, ka citiem piemīt tas, kā viņiem trūkst, un tas viņā vieš slēptu skaudību un neremdināmas ilgas, vienlaikus liekot justies nedaudz pārākam un citu nesaprastam. Vadītāji ir radoši, enerģiski, vērtībās balstīti vizionāri, spējīgi redzēt “lielo bildi”; iedvesmo, iedziļinās un piešķir krāsas tam, ko dara. Dažkārt piedzīvo izteiktas garastāvokļa svārstības; mēdz jūtīgi uztvert kritiku un necieš rutīnu.

Individuālista izaugsmes ceļš

 • Mācīties saskatīt skaisto un ievērības cienīgo arī šķietami ikdienišķajā un parastajā.
 • Fokusēties uz to, kas ir, nevis to, kā trūkst.
 • Vairāk ieklausīties līdzcilvēkos, viņu sajūtās un interesēs un palīdzēt citiem – tas palīdzēs izvairīties no pārliekas iegrimšanas sevī.

5. Novērotājs

Racionāls, analītisks, vērīgs un pašpietiekams. Nemēdz izrādīt emocijas. Ja situācija kļūst pārlieku nokaitēta, viņš it kā atslēdzas no savām sajūtām, lai pie tām atgrieztos vēlāk. Novērotājam ir sajūta, ka pārāk ciešas saites ar citiem iztukšo un izsmeļ viņa resursus, tādēļ viņš mēdz sargāt savu privātumu, novilkt ap sevi neredzamu robežu un dod priekšroku notiekošā vērošanai, nevis aktīvai rīcībai. Viņam ir svarīgi uzkrāt iespējami daudz informācijas, lai izprastu notiekošo, un bieži nevēlas dalīties šajā informācijā ar citiem. Vadītājs ir eksperts, kurš izpētījis un iedziļinājies visos svarīgajos jautājumos. Mierīgi un nosvērti izturas krīzēs. Dažkārt fokuss uz analīzi, plānošanu un pamatīgu jautājuma izpēti kavē došanos uz priekšu.

Novērotāja izaugsmes ceļš

 • Ļaut vairāk vaļas pašizpausmei, emocijām, sajūtām, uzdrošināties par tām runāt.
 • Apzināties, ka atkāpšanās var provocēt citos vēlmi vēl aktīvāk pārkāpt jūsu teritorijas robežas.
 • Aktīvāk iesaistīties komunikācijā ar līdzcilvēkiem un fiziskajās aktivitātēs, ļauties eksperimentiem un dzīves baudām.

6. Lojālais skeptiķis

Uzmanīgs, apveltīts ar lielu pienākuma izjūtu. Lielisks problēmu risinātājs, jo viņam piemīt smalka spēja saskatīt daudzus iespējamos scenārijus un riskus. Taču mēdz būt svārstīgs, jo vienmēr baidās no situācijas sliktākā iznākuma. Bieži projicē savas domas un sajūtas uz citiem, un reizēm neatšķir objektīvo realitāti no paša prātā notiekošā. Negatīvi reaģē uz autoritārismu. Vienmēr labi pārbauda citus, iekams tiem uzticas, taču, pārvarējis piesardzību un nodevies kaut kam, ir ļoti lojāls. Izteikts komandas spēlētājs un analītiķis. Viņu motivē vēlme iegūt sadarbību un drošību; uzklausa un atbalsta kolēģus un padotos. Dažkārt mēdz pārāk fokusēties uz riskiem un analizēt dažādus scenārijus, kas var traucēt virzīties uz priekšu.

 Lojālā skeptiķa izaugsmes ceļš

 • Vairot pašpaļāvību un spēju ātrāk pieņemt lēmumus, neiestrēgstot visu izvēļu analīzē.
 • Mācīties pārrunāt savas šaubas un bailes ar citiem un pieņemt, ka zināma nedrošība ir dabiska dzīves daļa.
 • Pievērsties fiziskām nodarbēm, kas palīdz nomierināt nemierīgo prātu – jogai, austrumu cīņām u.c.

 7. Baudītājs

Optimists, kurš allaž meklē iedvesmojošus cilvēkus, idejas un notikumus. Viņa prāts allaž ir aizņemts ar jauniem plāniem, novitātēm un iespējām. Vēlmē pēc dinamiskas dzīves un arvien jauniem iespaidiem, nereti kļūst nepacietīgs un nespēj koncentrēties uz kaut ko vienu. Baudītājs nevēlas jebkādā veidā ierobežot savu brīvību un saskarties ar dzīves ēnas pusēm. Viņš tiecas no tām izvairīties, skatoties uz gaišo pusi it visā. Vadītājs ir ideju ģenerators, elastīgs stratēģis, kurš gatavs mesties jaunos izaicinājumos. Mēdz ignorēt riskus un problēmas, līdz tās liek skaidri sevi manīt. Drīzāk plānotājs, nevis izpildītājs - ja uzdevums kļuvis garlaicīgs, ir grūti piespiest sevi to paveikt līdz galam.

Baudītāja izaugsmes ceļš

 • Vairāk laika veltīt vienatnei.
 • Apzināties, ka fokusēšanās tikai uz pozitīvo ir bēgšana no realitātes.
 • Mācīties apstāties, ierobežot sevi, koncentrēties uz vienu darbu un pabeigt iesākto.

8. Izaicinātājs

Godīgs, uzticams, pašpārliecināts, enerģisks un spēcīgs. Vēlas kontrolēt notiekošo, iegūt pilnu informāciju un nicina vājuma izpausmes citos. Necieš, ja kādam, sevišķi vājākajam, tiek nodarīts pāri, un allaž ir gatavs to aizstāvēt. Taču izaicinātāja impulsīvais temperaments un atklātās dusmu izpausmes nereti var radīt problēmas un likt citiem uztvert viņu kā agresīvu cilvēku. Tomēr aiz šīs ārējās fasādes slēpjas arī cita, jūtīga un trausla, personības daļa. Vadītājus raksturo godīgums, tiešums, uzstājīgums un izlēmīga stratēģiska rīcība. Mēdz būt ļoti prasīgi, kontrolējoši un nepacietīgi.

Izaicinātāja izaugsmes ceļš

 • Mācīties vispirms apdomāt un tikai tad rīkoties, nevis otrādi.
 • Attīstīt spēju iejusties citu cilvēku ādā, vairāk uzklausīt citus – tas veicinās empātiju un mazinās vēlmi vienmēr dominēt.
 • Pieņemt savu iekšējo nedrošību un atrast cilvēkus, kam to atklāt.

9. Miera nesējs

Līdzsvarota un rāma personība, kas visiem spēkiem cenšas izvairīties no konfliktiem un saglabāt līdzsvaru un harmoniju it visā – gan savā dzīvē, gan attiecībās ar līdzcilvēkiem. Viegli prot atrast kopīgu valodu ar visiem un bieži uzņemas samierinātāja lomu. Taču miera nesējs mēdz pakārtot savas vēlmes citu vēlmēm un vajadzībām un viņam ir grūti skaidri formulēt un aizstāvēt savu viedokli – īpaši, ja tas atšķiras no citu viedokļa. Vadītāji cenšas radīt visaptverošu sistēmu, visus iesaistīt un uzklausīt. Ir pacietīgi, citus respektējoši, diplomātiski un pastāvīgi. Pievērš uzmanību gan plašākam kopskatam, gan detaļām. Var būt grūtības pieņemt lēmumus un deleģēt.

Izaugsmes ceļš

 • Apzināties, ka jūsu vēlmes un vajadzības ir tikpat nozīmīgas kā citu vēlmes un vajadzības.
 • Ielūkoties sevī un apzināties, ka jūsu iekšējās dusmas liecina par to, ka miera labad allaž pakārtojat savu dzīvi citiem.
 • Kļūt izlēmīgākam un noteiktākam, mācīties formulēt un paust savu viedokli.

Materiāla sagatavošanā izmantotie avoti:

The Enneagram in Business: https://theenneagraminbusiness.com/
Lapid-Bogta, G. “What Type of Leader are you: Using the Enneagram System to Identify and Grow your Leadership Strenghts and Acvieve Maximum Success”: McGraw-Hill Books, 2007.
Palmere H. “Eneagramma mīlestībā un darbā: kā izprast savas personiskās un lietišķās attiecības”: Zvaigzne ABC, 2017.