Nauda

Pieci padomi pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanai

Vai tiešām ikviens iedzīvotājs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var atgūt no valsts naudu? Vai arī to vērts darīt vien tad, ja sakrāts maiss ar čekiem?

Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa atspēko mītus par ienākumu deklarāciju un sniedz piecus vienkāršus ieteikumus, kas ļaus atgūt no valsts pārmaksāto nodokli un, ļoti iespējams, papildinās jūsu ģimenes budžetu!

1. Pārbaudi, cik lielu summu vari atgūt!

Tas ir mīts, ka uz nodokļa atmaksu var cerēt tikai lielo algu saņēmēji! Statistika rāda, ka tieši mazo algu saņēmēji, kas ienākumu deklarācijas iesniedz visgausāk, ik gadu zaudē ievērojamas naudas summas, ko būtu varējuši atgūt no valsts. Tāpēc neatmet ar roku gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai, uzskatot, ka neko jau atgūt nevarēs, bet pārbaudi, vai tā tiešām ir. To ērti var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (EDS), pierakstoties tajā ar savu e-parakstu vai izmantojot Latvija.lv pieeju ar internetbankas parolēm. Un, iespējams, ieskatoties EDS, būsi patīkami pārsteigts!

Ņemot vērā diferencēto neapliekamo minimumu, tieši mazāku algu saņēmējiem deklarācijas iesniegšana ir ļoti svarīga. Ja darba alga ir bijusi līdz 1100 eiro uz papīra, pagājušogad veidojusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa, jo algas izmaksas brīdī piemērots zemāks neapliekamais minimums nekā faktiski pienācās. Piemēram, algai līdz 400 eiro uz papīra bez reģistrētiem apgādājamajiem, iesniedzot deklarāciju, tikai par diferencēto neapliekamo minimumu vien iespējams atgūt 151 eiro. Ja vēl ir bijuši izdevumi, piemēram, par izglītību un medicīnas pakalpojumiem, un ir saglabāti čeki, atgūt iespējams vēl vairāk. Savukārt, ja alga uz papīra bijusi 600 eiro, diferencētā neapliekamā minimuma izveidotā nodokļa pārmaksa ir 108 eiro. Algas līmenim 800 eiro – atgūstami 65 eiro. Tikai tiem, kam alga uz papīra pagājušogad bijusi 1100 eiro un vairāk, nodokļa pārmaksa par diferencēto neapliekamo minimumu neveidojas. Svarīgi gan ņemt vērā, ka atgūstamo summu par nepiemēroto neapliekamo minimumu ietekmē papildu ienākumu un citu atvieglojumu apmērs. Lai aprēķinātu, kādu summu iespējams atgūt, aicinām izmantot Swedbank Finanšu institūta izstrādāto kalkulatoru.

2. Ērtāka čeku reģistrēšana

Ja līdz šim no ienākumu deklarācijas aizpildīšanas tevi atturēja čeku krāšana un to laikietilpīgais reģistrēšanas process, ir iemesls priecāties. Tagad, negaidot 1. marta iestāšanos, katru čeku jau tā saņemšanas dienā var reģistrēt Valsts ieņēmumu dienesta viedtālruņa lietotnē “Attaisnotie izdevumi”, tādējādi aiztaupot biedējošo čeku kaudzītes reģistrēšanu deklarācijas iesniegšanas brīdī. Katrs lietotnē reģistrētais čeks jau automātiski tiek parādīts tavā gada ienākumu deklarācijā, kas krietni atvieglo tās aizpildīšanu un arī samazina kļūdu iespējas, norādot izdevumus neatbilstošās ailītēs. Jāpiebilst, ka turpmāk būs palielināts limits attaisnoto izdevumu deklarēšanai par izglītību un medicīnu. Iesniedzot deklarāciju nākamgad, par vienu gadu būs iespējams atgūt nodokļa tiesu no 600 eiro līdzšinējo 215 eiro vietā. Tātad trīs reizes lielāka motivācija čekus tomēr saglabāt un reizi gadā veltīt nedaudz laika deklarācijas aizpildīšanai!

3. Izmanto visas iespējas, kas ļauj atgūt nodokļa pārmaksu!

Lielākoties visi zina, ka pārmaksāto nodokļa tiesu iespējams atgūt par medicīnas un izglītības izdevumiem, kā arī veiktajiem uzkrājumiem 3. pensiju līmenī vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu. Tomēr ne vienam vien paslīd garām vēl vairākas  iespējas:

  • attaisnoto izdevumu ierobežojošā norma 215 eiro neattiecas uz zobārstniecības un plānoto operāciju izmaksām, turklāt nodokļa tiesu var atgūt par pilnu izdevumu summu jau deklarācijas iesniegšanas gadā;
  • ja neesi strādājis visus 12 mēnešus, tad pilnā apmērā netika piemērots gada neapliekamais minimums, tāpēc neizmantoto daļu par mēnešiem, kad nestrādāji, var atprasīt;
  • ja savlaicīgi nepiereģistrēji apgādājamo/-os, var atprasīt nodokļa tiesu par neizmantotajiem atvieglojumiem;
  • pie ārstniecības izdevumiem pieskaitāmi arī maksājumi par obligātās veselības apdrošināšanas polises iegādi;
  • vecākiem noteikti jāatceras arī par iespēju atgūt daļu no izdevumiem par bērnu interešu izglītību.

4. Naudu var saņemt arī par citiem ģimenes locekļiem

Ierasts, ka vecāki savā deklarācijā norāda arī attaisnotos izdevumus par saviem bērniem, taču šīs iespējas ir vēl plašākas. Ja vien gada laikā samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav mazāks par atgūstamo summu, deklarācijā vari norādīt arī citu ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus, piemēram, par vecākiem, vecvecākiem, laulāto, mazbērniem, nepilngadīgu brāli vai māsu, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav nodarbināti. Katrai norādītajai personai, par kuru tiek iesniegti attaisnotie izdevumi, pienākas atsevišķs 215 eiro limits.

5. Pārliecinies, kādos gadījumos uz pārmaksātā nodokļa atmaksu nevar pretendēt!

Lai gan gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana ir vienkārša un sniedz iespēju atgūt pat prāvas naudas summas, retu reizi pārmaksātā nodokļa atgūšanas prieks var iet arī secen.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanu nevar pieprasīt, ja:

  • nav strādāts oficiāls algots darbs;
  • atvieglojumu summa bijusi tik liela, ka ienākuma nodoklis netika maksāts. Piemēram, ar 500 eiro lielu algu uz papīra un reģistrētiem diviem apgādājamajiem nekāda nodokļa pārmaksa nemaz neveidojas, jo tas gluži vienkārši netiek maksāts;
  • nav maksāta pilna iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 23 % apmērā (mikrouzņēmumu darbinieki, patentmaksas maksātāji u. c.).