Nopelnīts investējot. Vai būs jāmaksā nodoklis?

Ja investora ieguldījumi ir nesuši peļņu, tad ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Kurā brīdī tas jādara un kā, skaidro Swedbank Ieguldījumu daļas eksperts Rolands Zauls.

No kā tiek aprēķināts nodoklis?

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekams ienākums rodas tad, ja finanšu tirgos esat nopelnījis, vai gadījumā, ja ar finanšu tirgus darījumiem izmantojiet ieguldījumu kontu, – vēlaties no tā izņemt vairāk, nekā esat ieguldījis.

Savukārt bankas noguldījumu risinājumiem (termiņdepozīts, krājrīks, pilngadības krājkonts), IIN no uzkrātajiem peļņas procentiem tiek ieturēts automātiski (izņemot, ja termiņdepozīts ir noslēgts ieguldījumu kontā). Tas nozīmē, ka klientiem pašiem nav jāmaksā nodoklis uzkrājumos gūtajiem ienākumiem, kā arī nav jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ienākumu deklarācija (izņemot gadījumus, kad gada ienākumu deklarēšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”).

Kāda atšķirība dažādiem ieguldījumu veidiem?

Banka automātisku nodokļu aprēķināšanu un ieturēšanu klienta vietā veic tādiem bankas uzkrājumu risinājumiem kā noguldījumi (krājrīks, termiņdepozīts, pilngadības krājkonts), pensiju 3. līmenis un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumiem (zināmākie - uzkrājums bērna nākotnei un privātais portfelis). Tāpat arī, ja klientam pieder kāda uzņēmuma akcijas un uzņēmums izmaksā dividendes, likumā ir noteikts, ka no dividendēm, kuras aprēķinātas par publiskajā apgrozībā esošajām akcijām, nodoklis tiek ieturēts ienākuma gūšanas dienā, tas ir, dividenžu izmaksas brīdī.  Gadījumā, ja nodoklis Latvijā saskaņā ar likumu būs ieturams no dividendēm (gan ārvalsts, gan vietējām), kas izmaksātas par publiskajā apgrozībā esošām akcijām, Swedbank to ieturēs, veicot dividenžu pārskaitījumu.

Pašam saviem spēkiem nodokļi no gūtās peļņas ir jāmaksā, ja peļņa gūta no biržā tirgotajiem fondiem (ETF), akciju, ieguldījumu fondu, obligāciju pārdošanas vai obligāciju procentu ienākuma.

Bet te arī ir jāņem vēra nianse, ka valsts un pašvaldības obligācijām ir izņēmums – gadījumā, ja jebkādi ienākumi gūti par Latvijas vai citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts vai pašvaldību obligācijām, nodoklis Latvijā nav jāmaksā. Nodoklis patstāvīgi jānomaksā arī par dividendēm, ko izmaksā ETF vai arī citi ieguldījumu fondi, turklāt Latvijā likums nosaka, ka nodoklis par ieguldījumu fondu vai ETF dividendēm ir jāmaksā arī tad, ja ārvalstī par šiem ienākumiem no kapitāla nodoklis ir samaksāts. Izņēmumi, kad nodoklis nav jāmaksā, ir gadījumos, ja šī nodokļa samaksa ārvalstīs ir apliecināta ar ārvalstu nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātiem dokumentiem. Vērts piebilst, ka šādu apliecinājumu praksē ir ļoti grūti dabūt.

Kā atšķiras nodokļu nomaksa ieguldījumu konta un vērtspapīru konta gadījumā?

Par ienākumiem ieguldījumu kontā ienākuma deklarēšana jāveic un par gūto ienākumu IIN jāmaksā nākamā gada sākumā gada ienākuma deklarācijas ietvaros, un tikai tādos gadījumos, ja no ieguldījumu konta izmaksātā summa pārsniedz iemaksāto summu. No šī pārsnieguma jāaprēķina un jānomaksā (IIN).

  • Svarīgi zināt - ja šādu ieguldījumu kontu atveriet bankā Latvijā, pašam šāda konta atvēršanas fakts nav jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam (VID), jo par ieguldījumu konta statusa piešķiršanu kontam paziņo banka saskaņā ar Kontu reģistra likumu. Savukārt, ja kontu atvērsiet ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai ārvalstīs un vēlēsieties piešķirt kontam ieguldījuma konta statusu, tad gan saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” tā paša kalendārā gada ietvaros VID jāpaziņo, ka jums ir atvērts konts pie konkrētā pakalpojumu sniedzēja un esiet tam piešķīruši ieguldījumu konta statusu.

Gadījumā, ja tas netiek izdarīts, VID katru peļņu nesošo darījumu uzskatīs par deklarējamu, un, ja ienākums nebūs deklarēts, var pieprasīt maksāt arī kavējuma soda procentus.

Veicot darījumus vērtspapīru kontā, kas nav piesaistīts ieguldījumu kontam, kapitāla pieauguma aprēķināšanu, ienākumu deklarēšanu un nodokļu nomaksu atkarībā no ienākumu lieluma jāveic reizi ceturksnī – līdz tam sekojošā mēneša 15. datumam, ja kopējais ienākums pārsniedz 1000 eiro, vai reizi gadā – līdz 15. janvārim, ja ienākums ceturksnī nepārsniedz 1000 eiro.

Nodokļu nomaksas jautājumi ir nedaudz komplicēti un var dažādos gadījumos atšķirties, tāpēc noteikti ir vērts pēc palīdzības vērsties VID vai pie nodokļu konsultanta, lai būtu drošs, ka nodokļu jautājumos nav radušies kādi pārpratumi.