Swedbank iegulda 4 miljonus Baltijā vadošajā lauksaimniecības tehnoloģiju uzņēmumā eAgronom

Turpinot 2022. gadā uzsākto sadarbību, Swedbank investējusi 4 miljonus lauksaimniecības tehnoloģiju uzņēmuma eAgronom attīstībā, tādējādi kļūstot par tā mazākuma dalībnieku. Kopā ar eAgronom Swedbank lauksaimniekiem visā Baltijā piedāvā finanšu risinājumus investīcijām ilgtspējīgā lauksaimniecībā.

Lauksaimniecība rada gandrīz piekto daļu no pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijām un būtiski ietekmē bioloģisko daudzveidību. Tāpēc lauksaimniecības nozares pielāgošanās ilgtspējīgai, videi draudzīgai un atbildīgai saimniekošanai ir būtisks resurss klimata pārmaiņu procesos.

"Swedbank ir ļoti svarīgi, lai mūsu klienti ar saviem produktiem un pakalpojumiem varētu īstenot pārkārtošanos atbilstoši klimata pārmaiņām, un sadarbība ar eAgronom lieliski papildina mūsu piedāvātos risinājumus lauksaimniecības klientiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Ar šo ieguldījumu mēs turpinām savu atbalstu eAgronom, stiprinot partnerības ekosistēmu mūsu klientu labā," pauž Swedbank vadītājs Baltijā Jons Lidefelts.

2022. gadā Swedbank uzsāka sadarbību ar Igaunijā dibināto uzņēmumu eAgronom, tās ietvaros saviem lauksaimniecības klientiem Baltijā piedāvājot izdevīgus finansēšanas nosacījumus, ja tie atbilst kritērijiem, kas jāizpilda, lai varētu saņemt eAgronom ilgtspējas sertifikātu. eAgronom darbojas astoņās Eiropas valstīs, tostarp Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, un ir paudusi nodomu paplašināt savu darbību arī Zviedrijā.

Swedbank Latvijā Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Jānis Zaļums: “Latvijā ar eAgronom sadarbojamies jau vairākus gadus, un viņu centieni ilgtspējīgas saimniekošanas veicināšanā, saimniecībām izsniedzot sertifikātus un attīstot uzskaites sistēmu, ir vērā ņemami. Investīcijas šādos tehnoloģiju uzņēmumos ir nozīmīgas visas mūsu sabiedrības nākotnei un palīdzēs arvien veiksmīgāk doties zaļākas saimniekošanas virzienā gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā.”

“Mūsu sadarbība ar Swedbank ir apliecinājusi, ka ejam pareizajā virzienā – kopā ar finanšu sektoru mēs paātrinām emisiju samazināšanu lauksaimniecības nozarē. Esam gandarīti stiprināt mūsu sadarbību un atbalstīt lauksaimniecības nozari ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšanā," saka eAgronom izpilddirektors Robins Saluoks.

Swedbank ar 4 miljonu eiro ieguldījumu vada šī brīža investīciju piesaistes kārtu, kļūstot par eAgronom mazākuma dalībnieku. Papildus uzņēmuma dibinātājiem eAgronom īpašnieki ir aptuveni 50 Igaunijas lauksaimnieki, investīciju “eņģeļi” un ieguldījumu sabiedrības no trim Baltijas valstīm. Papildus Swedbank un dažiem esošajiem īpašniekiem trīs ieguldījumu sabiedrības Icos Capital, Soulmates Ventures un SmartCap Green Fund, kas piedalījās eAgronom konvertējamo akciju emisijas kārtā 2023. gadā, vēl vairāk palielināja savu ieguldījumu pašreizējā finansējuma piesaistes kārtā. Finansējuma piesaistes kārta būs atvērta pēdējiem papildu ieguldītājiem tuvākajos mēnešos.