27. mar, 2024

Video: Risku pārvaldības konference | Ar tehnoloģijām saistīto risku un iespēju pārvaldība

Ceturtajā Risku pārvaldības konferencē pievēršam uzmanību tieši ar tehnoloģijām saistīto stratēģisko iespēju un risku pārvaldībai Latvijas uzņēmumos laikā, kad digitālās tehnoloģijas attīstās straujāk kā jebkad agrāk un ievieš būtiskas pārmaiņas gandrīz visās jomās.
Kā uzņēmumi pārvalda ar tehnoloģijām saistītos riskus? Kādas attīstības tendences jāņem vērā uzņēmumu vadītajiem, padomes locekļiem un akcionāriem? Vai ar tehnoloģijām saistīto risku pārvaldībai var izmantot ierastās risku pārvaldības pieejas? Vai mainās uzņēmumu vadības juridiskā atbildība, ņemot vērā digitālās transformācijas izaicinājumus? Kā izmantot iespējas, ko piedāvā tehnoloģijas, lai nezaudētu konkurētspēju? Kādi ir uzņēmumu pieredzes stāsti šajā jomā?

 • Edvards Grasis, Riska un atbilstības konsultāciju pakalpojumu vadītājs, KPMG Latvijā
  Tehnoloģijas kā stratēģiskas iespējas un ar tām saistīto risku vadība

Prezentācija

 • Renāte Strazdiņa, Swedbank Latvija Padomes locekle
  Riski, kas ir saistīti ar tehnoloģiju, tajā skaitā mākslīgā intelekta (ne)izmantošanu

Prezentācija

 • Māris Vainovskis, Eversheds Sutherland Bitāns Vecākais partneris
  Digitālās pārmaiņas: Uzņēmuma vadītāju iesaiste, atbildība un risinājumi

Prezentācija

 • Andris Gribusts, "Lielvārds" Valdes priekšsēdētājs
  Pieredzes stāsts

Prezentācija

 • Ingmārs Pūķis, "Latvijas Mobilais Telefons" Viceprezidents un valdes loceklis
  Pieredzes stāsts

Prezentācija

Paneļdiskusija:

 • Lolita Stašāne, Swedbank Komunikācijas un ilgtspējas pārvaldes vadītāja
 • Edvīns Elferts, KPMG Lighthouse - jaunāko tehnoloģiju risinājumu centra vecākais projektu vadītājs Latvijā
 • Sanita Vītola, CERT.lv kiberdrošības eksperte
 • Vadims Frolovs, Swedbank Valdes loceklis

Ikgadējo Risku pārvaldības konferenču mērķis ir veicināt risku pārvaldības praksi Latvijas uzņēmumos, daloties praktiskā pieredzē par risku pārvaldības sistēmas izveidi, risku identificēšanu, novērtēšanu un vadīšanu. Riski ir neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa. Pilnīga izvairīšanās no tiem nav iespējama, tādēļ atbilstoša risku pārvaldība kļūst arvien aktuālāks uzņēmumu vadības dienaskārtības jautājums.

Konferenci organizē Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts, Swedbank Latvija, KPMG Latvijā un Eversheds Sutherland Bitāns.

Aptauja

Kura, tavuprāt, ir tavas finanšu veselības vājākā vieta?