1. nov, 2017

9 personības tipi - kurš ir jūsu?

Vārds “eneagramma” ir cēlies no grieķu valodas: „ennea” nozīmē „deviņi”, bet „gramma” – „figūra”. Tas ir viens no vissenākajiem personības izpētes instrumentiem, un pēc tā cilvēki iedalās deviņos personības tipos. Katram no tiem dominē viena noteikta, kopš agras bērnības veidojusies dziņa, fiksācija jeb prizma, caur kuru tas skatās uz pasauli.

Katru cilvēku ietekmē viņa apkārtējā vide – vecāki, skola, sabiedrība. Šīs ārējās ietekmes kļūst par viņa „iekšējām balsīm”, kas veido viņa raksturu un pārliecību.

Pakļaušanos tām cilvēks pieņem kā noteiktu izdzīvošanas stratēģiju, kas palīdz apmierināt viņa pamatvajadzību būt mīlētam un pieņemtam. To iespaidā izveidotais paštēls darbojas kā čaula: no vienas puses, tas pasargā, no otras – ierobežo, neļaujot izmantot visu personības potenciālu. Atklājot savu personības tipu, cilvēks labāk izprot savas rīcības dziļāko motivāciju un to, kas nepieciešams viņa izaugsmei. Iepazīstieties ar organizācijas attīstības centra “Spring Valley” pasniedzējas un vadītāju individuālās konsultantes personīgās attīstības jautājumos Ievas Salmanes – Kuļikovskas skaidrojumu 9 eneagrammu tipiem, ko pielietot savai izaugsmei!

1. Perfekcionists

Ideālists ar augstiem iekšējiem standartiem un morāles principiem. Apveltīts ar augstu atbildības sajūtu, taču jūtīgs pret kritiku. Viņa dzīvi nosaka dziļi sakņota pārliecība, ka citu ievērību un atzinību var gūt, vienīgi visu darot nevainojami, tādēļ viņš cenšas sevi nemitīgi pilnveidot. Viņam ir grūti ļauties spontānam priekam un kaut uz mirkli aizmirst par saviem pienākumiem. Viņš arī dusmojas, ja tos piemirst citi, taču dusmas atklāti neizrāda, un tās viņā gruzd kā iekšēja neapmierinātība.

Izaugsmes ceļš

 • Pieņemt savas un citu nepilnības un saprast, ka „gandrīz labi” ne vienmēr ir sinonīms vārdam “slikti”.
 • Mācīties izprast savas emocijas, ko rada paša apspiestās vēlmes un vajadzības.
 • Atvēlēt laiku pilnvērtīgai atpūtai, ļauties priekam un spontanitātei – piemēram, atklājot savas personības radošo pusi.

2. Palīdzētājs

Sirsnīgs, atsaucīgs, izpalīdzīgs un dāsns. Vairāk par visu alkst būt vajadzīgs un atzīts, tādēļ daudz uzmanības un rūpju velta citiem, bieži piemirstot pats sevi. Nespēj atteikt citu cilvēku lūgumiem un izjūt diskomfortu, ja viņa piedāvātā palīdzība tiek noraidīta. Palīdzētājam ir ļoti svarīga citu pateicība; ja viņš to nesaņem, tad jūtas nenovērtēts. Viņš pašam nākas grūti pieņemt palīdzību no citiem.

Izaugsmes ceļš

 • Atvēlēt laiku pašam sev, lai atskārstu savas vēlmes un vajadzības un tās piepildītu.
 • Mācīties dot, negaidot pretī pateicību, un pieņemt citu sniegto palīdzību, saprotot, ka tā devējam sagādā prieku.
 • Iemācīties pateikt “nē”.

3. Veiksmīgais

Ļoti enerģisks, darbīgs, pašpārliecināts un ambiciozs. Mīl atrasties uzmanības centrā un viegli pielāgojas situācijām, cilvēkiem un apstākļiem, parādot sevi no labākās puses. Veiksmīgais ir pārliecināts, ka cilvēks ir tas, ko viņš dara, – proti, ka šajā pasaulē viss tiek vērtēts tikai pēc sasniegtā, – tādēļ fokusējas uz rezultātu, efektivitāti un veiksmi. Veiksmīgajam ir ļoti svarīgs viņa tēls citu acīs, kā arī tas, ka citi pamana un novērtē viņa veiksmi un sasniegumus.

Izaugsmes ceļš

 • Samazināt tempu un atvēlēt laiku sev, lai ieklausītos savās sajūtās un izprastu tās.
 • Izvērtēt, kuras lietas dzīvē ir patiešām svarīgas un kuras – ne.
 • Saprast, ka cilvēka identitāte nav tikai tas, ko viņš ir paveicis un ko par viņu domā citi, un ka kādu mīl viņa paša, nevis paveiktā dēļ. 

4. Individuālists

Jūtīga, radoša, sevī vērsta personība ar intensīvu jūtu pasauli un noslieci uz melanholiju. Individuālists koncentrējas uz estētisko, autentisko un citādo, un viņam arī pašam ir svarīgi justies atšķirīgam no citiem. Tai pašā laikā viņam bieži šķiet, ka citiem piemīt tas, kā viņiem trūkst, un tas viņā vieš slēptu skaudību un neremdināmas ilgas, vienlaikus liekot justies nedaudz pārākam un citu nesaprastam.

Izaugsmes ceļš

 • Mācīties saskatīt skaisto un ievērības vērto arī šķietami ikdienišķajā un parastajā.
 • Fokusēties uz to, kas ir, nevis to, kā trūkst.
 • Vairāk ieklausīties līdzcilvēkos, viņu sajūtās un interesēs un palīdzēt citiem – tas palīdzēs izvairīties no pārliekas iegrimšanas sevī.

5. Novērotājs

Racionāls, analītisks, vērīgs, un pašpietiekams. Nemēdz izrādīt emocijas. Ja situācija kļūst pārlieku nokaitēta, viņš it kā atslēdzas no savām sajūtām, lai pie tām atgrieztos vēlāk. Novērotājam ir sajūta, ka pārāk ciešas saites ar citiem iztukšo un izsmeļ viņa resursus, tādēļ viņš mēdz novilkt ap sevi neredzamu robežu un dod priekšroku notiekošā vērošanai, nevis aktīvai rīcībai. Viņam ir svarīgi uzkrāt iespējami daudz informācijas, lai izprastu notiekošo.

Izaugsmes ceļš

 • Ļaut vairāk vaļas pašizpausmei, emocijām, sajūtām, uzdrošināties par tām runāt.
 • Apzināties, ka atkāpšanās var provocēt citos vēlmi vēl aktīvāk pārkāpt jūsu teritorijas robežas.
 • Aktīvāk iesaistīties komunikācijā ar līdzcilvēkiem un fiziskajās aktivitātēs, ļauties eksperimentiem un dzīves baudām.

6. Lojālais skeptiķis

Uzmanīgs, apveltīts ar lielu pienākuma izjūtu. Lielisks problēmu risinātājs, jo viņam piemīt smalka spēja saskatīt daudzus iespējamos scenārijus un riskus. Taču mēdz būt svārstīgs, jo vienmēr baidās no situācijas vissliktākā iznākuma. Bieži projicē savas domas un sajūtas uz citiem, un reizēm neatšķir objektīvo realitāti no paša prātā notiekošā. Vienmēr labi pārbauda citus, iekams tiem uzticēties, taču, pārvarējis piesardzību un nodevies kādai lietai, ir tai ļoti lojāls. Viņu motivē vēlme iegūt sadarbību un drošību.

Izaugsmes ceļš

 • Vairot pašpaļāvību un spēju ātrāk pieņemt lēmumus, neiestrēgstot visu izvēļu pārcilāšanā.
 • Mācīties pārrunāt savas šaubas un bailes ar citiem un pieņemt, ka zināma nedrošība ir dabiska dzīves daļa.
 • Pievērsties fiziskām nodarbēm, kas palīdz nomierināt nemierīgo prātu – jogai, austrumu cīņām u.c.

 7. Baudītājs

Optimists, kurš allaž meklē iedvesmojošus cilvēkus, idejas un notikumus. Viņa prāts allaž ir aizņemts ar jauniem plāniem un iespējām. Vēlmē pēc dinamiskas dzīves un arvien jauniem iespaidiem nereti kļūst nepacietīgs un nespēj koncentrēties uz kaut ko vienu. Baudītājs nevēlas jebkādā veidā ierobežot savu brīvību un saskarties ar dzīves ēnas pusēm. Viņš tiecas no tām izvairīties, negatīvās pieredzes pārinterpretējot par pozitīvām.

Izaugsmes ceļš

 • Vairāk laika veltīt vienatnei.
 • Apzināties, ka fokusēšanās tikai uz pozitīvo ir bēgšana no realitātes.
 • Mācīties apstāties, ierobežot sevi, koncentrēties uz vienu darbu un pabeigt iesākto.

8. Izaicinātājs

Godīgs, uzticams, pašpārliecināts un spēcīgs. Vēlas allaž kontrolēt notiekošo un nicina vājuma izpausmes citos. Necieš, ja kādam, sevišķi vājākajam, tiek nodarīts pāri, un allaž ir gatavs to aizstāvēt. Taču izaicinātāja impulsīvais temperaments un atklātās dusmu izpausmes nereti var radīt problēmas un likt citiem uztvert viņu kā agresīvu cilvēku. Tomēr aiz šīs ārējās fasādes slēpjas arī cita, jūtīga un trausla, personības daļa.

Izaugsmes ceļš

 • Mācīties vispirms apdomāt un tikai tad rīkoties – nevis otrādi.
 • Attīstīt spēju iejusties citu cilvēku ādā – tas veicinās empātiju un mazinās vēlmi vienmēr dominēt.
 • Pieņemt savu iekšējo nedrošību un atrast cilvēkus, kam to atklāt.

9. Miera nesējs

Līdzsvarota un rāma personība, kas visiem spēkiem cenšas izvairīties no konfliktiem un saglabāt līdzsvaru un harmoniju it visā – gan savā dzīvē, gan attiecībās ar līdzcilvēkiem. Viegli prot atrast kopīgu valodu ar visiem un bieži uzņemas samierinātāja lomu. Taču miera nesējs mēdz pakārtot savas vēlmes citu vēlmēm un vajadzībām un viņam ir grūti skaidri formulēt un aizstāvēt savu viedokli – īpaši, ja tas atšķiras no citu viedokļa.

Izaugsmes ceļš

 • Apzināties, ka jūsu vēlmes un vajadzības ir tikpat nozīmīgas kā citu vēlmes un vajadzības.
 • Ielūkoties sevī un apzināties, ka jūsu iekšējās dusmas liecina par to, ka miera labad allaž pakārtojat savu dzīvi citiem.
 • Kļūt izlēmīgākam un noteiktākam, mācīties formulēt un paust savu viedokli.