Swedbank ceļojumu apdrošināšana un koronavīruss: kas jāzina klientiem?
Atpūta

Swedbank ceļojumu apdrošināšana un koronavīruss: kas jāzina klientiem?

Ziņām par koronavīrusa izplatību pieņemoties spēkā, rodas arvien jaunas bažas par plānoto ceļojumu norisi. Raksts atjaunots 17.03.2020.

Piedāvājam atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas īpaši noderēs tiem ceļotājiem, kuri izvēlējušies doties uz ārvalstīm kopā ar Swedbank ceļojuma apdrošināšanu.

Kādi zaudējumi un kādos gadījumos tiks atlīdzināti?

 • Ceļojuma laikā klients saslimst ar koronavīrusu un nepieciešama ārstēšanās.

Atlīdzināsim  izdevumus par medicīnisko palīdzību un ceļojuma pagarinājumu tiem klientiem, kuri ir devušies ceļojumā pirms 11.03.2020. Savukārt tiem klientiem, kas dodas ceļojumā pēc 11.03.2020 uz pilsētu, valsti, par kuru LR Ārlietu Ministrija iepriekš bija izziņojusi aicinājumu neapmeklēt šo teritoriju vīrusa izplatības dēļ, mēs neatlīdzināsim ne medicīnas izdevumus, ne arī ceļojuma izdevumus.

 • Ceļojums jau ir sācies, un tā laikā viesnīcā, pilsētā vai visā valstī tiek pasludināta karantīna, kā rezultātā klients nevar atgriezties plānotajā datumā.

Atlīdzināsim pagarinātajā periodā radušos zaudējumus par naktsmītni/uzturēšanos un jaunu transporta biļešu iegādi, lai nokļūtu atpakaļ uz mītnes valsti tiem klientiem, kuri ir devušies ceļojumā pirms Pasaules Veselības organizācijas paziņojuma 11.03.2020. par vīrusa pandēmiju. Apdrošināšanas polisē ir jābūt iekļautam riskam “Ceļošanas vai transporta ķibele”.

 • Baidoties no vīrusa izplatības, drošības apsvērumu dēļ klients vēlas atgriezties Mītnes valstī no ceļojuma ātrāk.

Atlīdzināsim radušos zaudējumus par jaunu transportlīdzekļu biļešu iegādi, ja klients ceļojumu ir uzsācis un atrodas attiecīgajā valstī pirms Pasaules Veselības organizācijas paziņojuma 11.03.2020. par vīrusa pandēmiju. Apdrošināšanas polisē ir jābūt iekļautam riskam “Ceļošanas vai transporta ķibele”.

 • Ceļojuma mērķis ir publiska pasākuma (piemēram, koncerta vai konferences) apmeklēšana, bet šis pasākums neparedzētu iemeslu dēļ tiek atcelts vai tas tiek atcelts, jo ir liegums ieceļot pilsētā, valstī.

Atlīdzināsim radušos zaudējumus saistībā ar ceļojuma atcelšanu, ja apdrošināšanas polisē ir iekļauts risks “Ceļošanas vai transporta ķibele”.

 • Plānots doties ceļojumā, taču neparedzētu apstākļu dēļ aviobiļetes ir jāmaina uz citu laiku un/vai datumu, taču ceļojums tiks turpināts. Neparedzētie apstākļi nav saistīti ar Covid19 pandēmiju.

Atlīdzināsim ar aviobiļetes maiņu saistīto jauno aviobiļešu cenas palielinājumu līdz 150 eiro ar nosacījumu, ja maiņas iemesls ir pēkšņs, no klienta gribas neatkarīgs notikums un ja apdrošināšanas polisē ir iekļauts risks “Ceļošanas vai transporta ķibele”. Ja klients grib atcelt ceļojumu un neiegādājas jaunas aviobiļetes, tad šis risks neiestājas.

 • Piemēram, plānots ceļojums ar lidojumiem Rīga-Maskava-Ķīna, taču Maskavas lidosta vīrusa izplatības dēļ atceļ lidojumus uz Ķīnu.

Aviokompānijai, kas atceļ lidojumu, ir pienākums klientam kompensēt radušos zaudējums par biļetēm no Maskavas uz Ķīnu, taču mēs atlīdzināsim radušos zaudējumus par plānoto un atcelto lidojumu no Rīgas uz Maskavu, ja nav iespējas saprātīgā apmērā pārplānot ceļojuma maršrutu vai to turpināt, un tāpēc ceļojums ir jāatceļ. Minētais ceļojums Rīga-Maskava-Ķīna ir tikai piemērs, lai uzskatāmi parādītu būtību par ceļojumu ar savienojošajiem lidojumiem.

 • Klients ir saslimis ar vīrusu vai nepieciešams atrasties 14 dienu karantīnā mājās, un tā iemesla dēļ nevar doties ceļojumā.

Neatlīdzināsim radušos medicīnas izdevumus un zaudējumus  par ceļojuma atcelšanu vai tā izmaiņām, ja apdrošināšanas gadījums ir noticis pēc Pasaules Veselības organizācijas paziņojuma 11.03.2020. par vīrusa pandēmiju, jo pandēmija ir vispārējais izņēmums.

 • Ceļojuma galamērķa viesnīca, pilsēta vai valsts atrodas karantīnā vai ir noteikts liegums tajā ieceļot (piemēram, Itālija, ASV) vai ieceļojot ir jāuzturas 14 dienu karantīnā (piemēram, Izraēla).

Ja šobrīd ir liegums iebraukt  vai ir obligāta prasība par karantīnas periodu konkrētā pilsētā, provincē vai valstī, tad ar to radušies zaudējumi netiks atlīdzināti,  izņemot gadījumus, kad ceļojuma izmaiņas ir saistītas ar augstāk minētajiem gadījumiem (piemēram, pasākuma atcelšana, tranzītlidojuma atcelšana vai aviobiļetes maiņa).

 • Lai gan galamērķī nav liegts ieceļot un arī lidojumi uz to nav atcelti, tomēr ir bail doties plānotajā ceļojumā.

Bailes doties ceļojumā uz jebkuru valsti un jebkāda iemesla dēļ nav apdrošināšanas gadījums, tāpēc, ja klienti drošības apsvērumu dēļ pieņem lēmumu nelidot uz kādu valsti, kur ir konstatēti vīrusa gadījumi vai nedodas plānotajā ceļojumā, tad radušies zaudējumi netiks atlīdzināti.

 • Ceļojums jau ir sācies, un tā laikā klientam aviokompānija atceļ avioreisu dēļ šiem ierobežojumiem, kā rezultātā klients nevar atgriezties plānotajā datumā.

Atlīdzināsim pagarinātajā periodā radušos zaudējumus par naktsmītni/uzturēšanos un jaunu transporta biļešu iegādi, lai nokļūtu atpakaļ uz mītnes valsti tiem klientiem, kuri ir devušies ceļojumā pirms Pasaules Veselības organizācijas paziņojuma 11.03.2020. par vīrusa pandēmiju. Apdrošināšanas polisē ir jābūt iekļautam riskam “Ceļošanas vai transporta ķibele” un apdrošināšanas atlīdzības apmērs līdz ceļojuma apdrošināšanas līgumā vai kredītkartes ceļojuma apdrošināšanas noteikumos norādītajam apmēram. Jāņem vērā, ka klientam pašam ir jāmeklē citas iespējas, kā atgriezties Latvijā.

 • Ceļojums vēl nav sācies, bet to nebūs iespējams īstenot ierobežojumu dēļ.

Zaudējumi netiks atlīdzināti, jo iemesls ir vīrusa COVID-19 pandēmija, kas izsludināta 11.03.2020. Gan pandēmijas izraisīti zaudējumi, gan valsts iestāžu darbība ir izņēmums saskaņā ar ceļojuma apdrošināšanas noteikumiem, un radušies zaudējumi netiek segti.

 • Ceļojuma apdrošināšanas līguma pārtraukšana

Pārtraukt noslēgto ceļojuma apdrošināšanas līgumu ir iespējams internetbankas sadaļā Apdrošināšana > Ceļojuma apdrošināšana> Mani līgumi, kur ir jāizvēlas atbilstošais līgums uz zem izvēlētā līguma būs izvēlnes iespējas, tajā skaitā pārtraukt līgumu. Ceļojuma apdrošināšanas līguma prēmijas neizmantotā daļa tiks atmaksāta 5 darba dienu laikā. 

Atgādinām – precīzu atbildi apdrošinātājs varēs sniegt, katru situāciju un tās radītos apstākļus izvērtējot individuāli.

Vairāk informācijas par apdrošināšanā iekļautajiem riskiem: