Karjera

Kādas izmaiņas 2018. gadā skars autoratlīdzību saņēmējus

Nodokļu reformas ietvaros mainītas autoratlīdzības saņēmēju attaisnoto izdevumu kategorijas un paaugstināts to procentuālais slieksnis, kā arī ieviesta darba pasūtītāja sociālā nodokļa iemaksa un citas izmaiņas.

Izmaiņas gan izpildītājam, gan pasūtītājam


“Viens no vissvarīgākajiem jaunievedumiem, par kuru autoratlīdzības līguma slēdzējiem noteikti jāatceras, ir izmaiņas līdzšinējā kārtībā, kādā tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Turpmāk tās būs jāveic ne tikai autoratlīdzības saņēmējam, bet arī darba pasūtītājam. Iemaksas apjomam, ko no saviem līdzekļiem veic autordarba pasūtītājs un kas paredzēts autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai, būs jābūt 5 % no autoratlīdzības līguma summas,” norāda Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa.
Arī autoratlīdzības saņēmējam jārēķinās ar pārmaiņām – proti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme pēc jaunā gada pieaugs par 1 %, sasniedzot 32,15 % no līguma summas. Likmes pieaugumu ietekmēs veselības aprūpes finansēšanas likums, kuram stājoties spēkā tiks piemērots jauns sociālās apdrošināšanas veids – veselības apdrošināšana. Plānots, ka tās ieņēmumi tiks novirzīti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Tiesa, autoratlīdzības saņēmējs arī turpmāk varēs izvēlēties neveikt sociālās iemaksas, ja autoratlīdzības saņemšanas brīdī vienlaikus būs nodarbināts, kur algotā darba ienākumi sasniedz vismaz minimālās darba algas līmeni.


Ieguldījums nākotnē
Lai gan sākotnēji izmaiņas sociālo iemaksu veikšanas kārtībā varētu raisīt nepatiku gan darba pasūtītāju, gan veicēju vidū, to mērķis ir nodrošināt optimālas sociālās garantijas arī šādās darba attiecībās strādājošajiem. Kā liecina Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā informācija, ik mēnesi Latvijā autoratlīdzības saņem vidēji 9434 strādājošie, bet tikai 737 no tiem veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, turklāt vairums (83 %) izvēlas tās veikt tikai no minimālās algas apmēra. Tādēļ likumu grozījumi mērķtiecīgi vērsti uz to, lai palielinātu autoratlīdzības saņēmēju skaitu, par kuriem tiek veiktas iemaksas.

Jo lielāki ieņēmumi, jo lielāka nodokļa likme


Tāpat izmaiņas skars iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, ar kuru tiek aplikti autoratlīdzības maksājumi. No 2018. gada 1. janvāra nodokļa likme ienākumiem no visa veida autoratlīdzībām būs 20 %. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiks aprēķināti gada kopējie apliekamie ienākumi un attiecīgi nepieciešamības gadījumā pārrēķināts IIN – ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā piemērojot 20 % likmi, bet lielākiem ienākumiem 23 % vai pat 31,4 %. Tāpat svarīgi ņemt vērā, ka nodokļu reformas ietvaros mainītas arī autoratlīdzības saņēmēju attaisnoto izdevumu kategorijas un paaugstināts to limits, ko drīkst atskaitīt no autoratlīdzības pirms IIN aprēķina. Turpmāk 50 % apmērā no autoratlīdzības summas būs atskaitāmi attaisnotie izdevumi par arhitektūras, vizuālās mākslas, mūzikas, audiovizuālo, horeogrāfisko un teātra darbu, kā arī par atklājumu, izgudrojumu, rūpniecības paraugu un dizaina projektu radīšanu. Bet autoratlīdzībām, kas saņemtas par literāro darbu radīšanu, tostarp par darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos plašsaziņas līdzekļos, attaisnoto izdevumu apmērs būs 25 %. Citiem autordarbiem attaisnotie izdevumi vairs nav paredzēti.

Lai precīzi noskaidrotu to, kā tieši tevi skars pārmaiņas, izmanto Swedbank Finanšu institūta izstrādāto autoratlīdzību aprēķina kalkulatoru. Tas ļaus noskaidrot nodokļu apmēru gan 2017. gada, gan 2018. gada autoratlīdzībām. To atradīsi arī manasfinanses.lv sadaļā “Aprēķini”.