18. mar, 2024

Tallinna Vesi – nogaidīšana

Tallinna Vesi konsolidētie pārdošanas apjomi 4. ceturksnī samazinājās par 3,1%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, līdz 15,5 milj. EUR.

  • ceturksnī tīrā peļņa pieaugusi par 26,4% gada laikā, pateicoties zemākām energoresursu izmaksām
  • Paziņotie kapitālieguldījumi 2024. gadā 62 milj. EUR apmērā atkarīgi no KP lēmuma
  • Paliek spēkā 10 EUR mērķa cena un neitrāls ieteikums

Uzlabojumi pamatdarbībā

Tallinna Vesi konsolidētie pārdošanas apjomi 4. ceturksnī samazinājās par 3,1%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, līdz 15,5 milj. EUR. Samazinājumu galvenokārt noteica būvniecības pakalpojumu samazinājums, savukārt ūdens pakalpojumu (pamatdarbība) pārdošanas apjoms sasniedza 14 milj. EUR (+4% gada laikā) un atbilda mūsu prognozēm. Kopējās pārdoto preču izmaksas (COGS) bija 9,6 milj. EUR (-16,4% gada laikā), izdevumiem par elektroenerģiju samazinoties par 1 milj. EUR, kas Tallinna Vesi palīdzēja sasniegt labu neto rezultātu 3 milj. EUR apmērā (+26,4% gada laikā).

Cenu izmaiņas joprojām ļoti svarīgas

Tā kā Tallinna Vesi joprojām gaida Konkurences pārvaldes (KP) lēmumu par cenu paaugstināšanas pieteikumu (vidēji +17%), uzņēmums paziņoja par plānu ieguldījumiem 2024. gadam, kas būs līdz 62 milj. EUR. Uzskatām, ka paziņotās norādes par kapitālieguldījumiem tiks īstenotas tikai tad, ja KP apstiprinās pieteikumu pilnā mērā. Kamēr nav vairāk skaidrības šajā jautājumā, turpinām balstīties uz savu bāzes scenāriju, kas paredz vidējo cenu pieaugumu par aptuveni 10% un kapitālieguldījumus 45 milj. EUR apmērā 2024. gadā. Skat. sīkāku izklāstu 3–4. lpp.

Gaida atļauju

Neveicam papildu izmaiņas mūsu ieņēmumu prognozēs 2024.–2025. gadam, bet mūsu aplēses par tīro peļņu tiek samazinātas attiecīgi par 6,4% un 4,5% (līdz 16–17 milj. EUR), kas atspoguļo pieaugošās nolietojuma un amortizācijas izmaksas saistībā ar apjomīgiem ieguldījumiem. Mūsu prognozētā EBITDA marža 2024.–2025. gadā svārstās ap 44%; salīdzinājumam vidējais rādītājs pēdējos 3 gados ir bijis ap 41%. Ja cenu palielinājums tiks apstiprināts pilnā apmērā, mūsu prognozētā peļņas marža pieaugs līdz 45,5%, savukārt 2025. gada prognozētā neto peļņa uzlabosies par aptuveni 2 milj. EUR, sasniedzot 19 milj. EUR. Līdz turpmākam paziņojumam saglabājam savu 10 EUR mērķa cenu, līdz ar to Tallinna Vesi akcijas novērtējums atbilst 2024. gada prognozētajam P/E (cena/peļņa) koeficientam 12,3x un EV/EBITDA (uzņēmuma vērtība/peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) koeficientam 10,2x apmērā (salīdzinājumam – pēdējo 6 gadu vidējie rādītāji bija attiecīgi 16,1x un 11,2x). Saglabājam neitrālu ieteikumu.

Lūdzu iepazīstieties ar sīkāku informāciju par šo rekomendāciju:

Ar visiem  jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām varat iepazīties Swedbank internetbankas sadaļā ”Ziņas un analīze” šeit: Baltijas akciju analīze - Swedbank

Aptauja

Kura, tavuprāt, ir tavas finanšu veselības vājākā vieta?